Bình Thuận: Phân công ông Nguyễn Hoài Anh tạm thời điều hành Đảng bộ tỉnh

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành tạm thời Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Bộ Chính trị ban hành quyết định điều động ông Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định ông Duơng Văn An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, Bộ Chính trị đã giao quyền điều hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận cho ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Hoài Anh, 47 tuổi, quê Quảng Nam có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, kiến trúc sư, cử nhân Ngoại ngữ, Lý luận chính trị cao cấp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam