Bộ Công an đề xuất cho sử dụng chứng minh nhân dân đến hết năm 2024

Bộ Công an đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Ngoài thẻ Căn cước công dân (CCCD), bộ này cũng đưa ra một số đề xuất mới liên quan đến chứng minh nhân dân (CMND).

Theo đó, Bộ Công an đề xuất tất cả CMND đã được cấp sẽ có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024, khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD. Điều này đồng nghĩa kể từ 1/1/2025, công dân bắt buộc phải đổi từ CMND sang thẻ CCCD gắn chip.

Hiện nay, ngoài CCCD gắn chip, người dân vẫn được sử dụng CMND 9 số, CMND 12 số và CCCD mã vạch làm giấy tờ tùy thân.

Trong khi đó, Luật Căn cước công dân 2014 quy định CMND đã được cấp có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định (15 năm), khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD.

Như vậy, với đề xuất mới, thời hạn sử dụng CMND sẽ bị rút ngắn còn khoảng 2 năm nữa, thay vì có thể dùng đến hết thời hạn kể từ thời điểm được cấp.

Thực hiện : Việt Bắc