Bộ Công an nhận trách nhiệm về việc cấp hộ chiếu mới không có nơi sinh

Trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội về việc cấp Hộ chiếu mẫu mới không có nơi sinh của công dân, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, nhiều nước trên thế giới đều sử dụng mẫu Hộ chiếu như Việt Nam và đa số các nước trên thế giới đều chấp nhận Hộ chiếu mới như của chúng ta.

Việc cấp Hộ chiếu mới được thực hiện đúng theo quy định của Luật, không gây lãng phí. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ Công an là cơ quan chủ trì, xin nhận trách nhiệm về việc một số nước không công nhận hộ chiếu mới. 

Ông NGUYỄN HỮU THÔNG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận: “Việc một số quốc gia không chấp thuận hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới hiện nay gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Vậy trách nhiệm trên thuộc về ai và biện pháp khắc phục trong thời gian tới của Bộ Công an?”

Đại tướng TÔ LÂM, Bộ trưởng Bộ Công an: “Việc cấp hộ chiếu mới được thực hiện theo đúng quy định của Luật Xuất nhập cảnh công dân Việt Nam đã được Quốc hội thông qua năm 2019. Tất cả các chi tiết được in trên hộ chiếu này là thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Thứ 2 là hộ chiếu mới phù hợp với thông lệ quốc tế. Còn một số nước căn cứ vào việc đó để người ta có phản ứng mà người ta gây những khó khăn là vì cũng có những lý do rất thực tế. Qua kiểm soát, người ta cũng muốn tìm hiểu xem là nguồn gốc của những công dân đi vào các nước nguồn gốc ở những địa phương nào cụ thể, vì không tra cứu được những việc đó thì người ta cũng đặt ra những vấn đề. Chúng tôi cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật và đồng thời Bộ Công an đã có những giải pháp để khắc phục những việc này. Trước mắt với những cá nhân, những người được cấp hộ chiếu, những công dân thấy cần phải bổ sung nơi sinh thì chúng tôi cũng đã bàn với các cơ quan có liên quan sẵn sàng bổ sung vào phần ghi chú nơi sinh để tạo thuận lợi .”

Ông NGUYỄN QUANG HUÂN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương: Đối với các quyển hộ chiếu đã in ra rồi bây giờ mình tiến hành bị trú thì mình có nên chủ động bị trú cho tất cả những quyển hộ chiếu đã cấp cho công dân hay lại phải chờ công dân đề nghị. Nếu để tạo thuận lợi thì chúng ta tiến hành bị trú đồng loạt, một giải pháp như thế thì có nên hay không?”

Đại tướng TÔ LÂM, Bộ trưởng Bộ Công an: “Nhiều người được cấp người ta không có nhu cầu phải có nơi sinh, mình lại cấp vào đấy cho người ta thì rõ ràng không đúng quy định của luật. Ta cũng không cần thiết phải làm những việc như vậy, nhiều khi việc này còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong các hoạt động đi lại theo đúng các quy định. Bây giờ đã tạo điều kiện thuận lợi, lại có một vài cơ quan vì kỹ thuật, vì thế này thế khác, đề nghị, mình lại cấp đại trà việc đó nữa thì chúng tôi thấy cũng nên cân nhắc. Theo ý chúng tôi là ai có nhu cầu và đi đến khu vực nào có yêu cầu, chúng tôi giải quyết các yêu cầu đó.”

 Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, những hộ chiếu cũ còn giá trị vẫn được sử dụng bình thường. Tới đây, sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ mới là hộ chiếu điện tử, hộ chiếu có gắn chip thì những hộ chiếu đã cấp vẫn còn có giá trị để sử dụng. Không có hộ chiếu nào phải bỏ đi để gây lãng phí trong quá trình cấp mới này. 

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam