Bộ công thương khuyến cáo doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu gạo

Ngay sau ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phối hợp thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường, kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu gạo để công tác điều hành xuất khẩu đảm bảo mục tiêu nguyên tắc: góp phần tiêu thụ thóc, gạo và bảo đảm lợi ích người trồng lúa, cân đối xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, bình ổn giá thóc, gạo trong nước.
Bộ cũng khuyến cáo các thương nhân xuất khẩu gạo chủ động theo dõi sát tình hình thị trường, đánh giá rủi ro về giá để xây dựng phương án giao dịch, ký kết hợp đồng phù hợp.