Bộ Công thương yêu cầu sàn thương mại điện tử nước ngoài bổ sung giấy phép kinh doanh

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ( Bộ Công Thương) đề nghị các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được xác nhận đăng ký website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và đang hoạt động mà chưa có giấy phép kinh doanh cập nhật hồ sơ, bổ sung Giấy phép kinh doanh trước ngày 1/1/2023.

Các tổ chức này phải cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp đối với thương nhân, giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Cũng theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Nghị định 85/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013 ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử như thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam phải thực hiện đăng ký hoạt động thương mại điện tử và thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền của mình tại Việt Nam.

Theo đó, văn phòng đại diện hoặc nội dung ủy quyền phải đảm bảo các trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc ngăn chặn những giao dịch hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam.

Mặt khác, thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời thực hiện báo cáo theo quy định.

Để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam, thương nhân, tổ chức nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực./.

Thực hiện : Diệu Linh