Bộ Công Thương yêu cầu tăng số lượng nhập khẩu xăng dầu

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước tăng năng lực sản xuất và các thương nhân đầu mối tăng số lượng nhập khẩu ít nhất đến tháng 6/2023.

Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục rà soát đề xuất cập nhật kịp thời chi phí phát sinh vào công thức tính giá cơ sở để tiếp tục điều chỉnh. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là hành vi đầu cơ, trục lợi hoặc găm hàng chờ tăng giá; nghiên cứu đề xuất để có cơ chế tháo gỡ khó khăn về vốn kinh doanh xăng dầu cho từng trường hợp cụ thể. 

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam