Bộ GD&ĐT đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS cả nước

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 4/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022 - 2023, và đang triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về giá sách giáo khoa.

Bộ GD&ĐT kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết đối với học phí năm học 2022-2023 để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện; đồng thời giao Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp với các bộ, ngành thực hiện sửa Nghị định số 81/2021/NĐ-CP để làm căn cứ pháp lý thực hiện từ năm học 2023-2024. Đối với hệ trung học cơ sở: Bộ GDĐT đề xuất thực hiện ngay việc miễn học phí cho toàn bộ (100%) học sinh trung học cơ sở từ năm học 2022 – 2023 . Nếu đề xuất này được thực hiện, ước tính ngân sách cấp bù miễn học phí sẽ là: 5,5 triệu học sinh x học phí bình quân 2 triệu đồng/năm học tương đương với  11.199,8 tỷ đồng/năm học.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý Bộ GD&ĐT cần khẩn trương làm việc với các bộ, ngành hữu quan, trình Chính phủ để ban hành nghị quyết về các nội dung nêu trên cho kịp triển khai từ năm học 2022 – 2023./. 

Thực hiện : Phan Hằng Hồng Dũng