Bộ Giáo dục và Đào tạo giải trình về giải pháp tổ chức dạy học trong bối cảnh Covid-19

Tổ chức dạy học trong bối cảnh Covid-19 là vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân và các đại biểu Quốc hội quan tâm. Tại Phiên giải trình về tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh Covid – 19 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm rõ những vướng mắc, khó khăn, đồng thời đưa ra những giải pháp cần tập trung ưu tiên trong thời gian tới.

Ông PHẠM NAM TIẾN, Uỷ viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục: “Xin Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đánh giá hiệu quả dạy trực tuyến và qua truyền hình? Ý thức học tập của học sinh khi học trực tuyến? Bù đắp kiến thức khi quay lại trường được Bộ tính toán như thế nào”

Ông NGUYỄN KIM SƠN, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Chúng tôi đang chỉ đạo các cơ sở khi học sinh quay lại học trực tiếp thì có phân nhóm đánh giá cho từng nhóm học sinh, với học sinh cần hỗ trợ riêng thì hỗ trợ. Bằng nhiều công cụ, biện pháp để vừa rà soát, hỗ trợ, bồi dưỡng. Các em yếu thì củng cố bù đắp, kiên trì mục tiêu chất lượng.”

Bà NGUYỄN THỊ MAI THOA, Uỷ viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục: “Hiện nay, ở mỗi địa phương cách thức tổ chức rất khác nhau. Các trường vừa dạy on vừa off thì các hoạt động khác được thực hiện như thế nào? Chúng tôi cho rằng rất cần thiết phải hoàn thiện hình thức học trực tuyến trong tình hình mới.”

Ông NGUYỄN KIM SƠN, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành đánh giá việc dạy học trực tuyến và trong tháng 3 sẽ hoàn thành. Việc đánh giá chất lượng dạy và học trực tuyến kết hợp thời gian qua, cần có khảo sát sâu, qua kết quả học kỳ và kết quả năm học để có so sánh, đối chiếu.”

Ông ĐỖ CHÍ NGHĨA, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục: “Về lâu dài, Bộ có định hướng như thế nào trong xây dựng đội ngũ giáo viên tư vấn tâm lý, hỗ trợ học đường như thế nào khi các em quay lại trường?"

Bà NGÔ THỊ MINH, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Tư vấn tâm lý học sinh khi quay trở lại trường. Chúng ta không học văn hóa ngay một lúc mà xem xét chia từng nhóm học sinh và cho các em hiểu biết, củng cố kiến thức và để các em ổn định tư tưởng tâm lý."  

Phan Hằng