Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận lỗi chậm triển khai nghị quyết của Quốc hội về phòng cháy chữa cháy

Sáng 14/6, đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Thông tin và Truyền thông về “Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020 - 2022".

Vấn đề được các đại biểu nêu ra là trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc chậm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, đưa nội dung phòng cháy chữa cháy (PCCC) vào giảng dạy. 

Bộ GD&ĐT cho rằng, trong giai đoạn trên, do đại dịch Covid-19, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC, cứu hộ cứu nạn chưa được tổ chức thường xuyên. Việc thực hành, diễn tập trải nghiệm về các hoạt động PCCC- CNCH cho học sinh chưa được triển khai.

Tuy nhiên, theo các thành viên đoàn giám sát, nghị quyết của Quốc hội từ năm 2019 đã yêu cầu “chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, đưa vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục bắt đầu từ năm học 2021 – 2022” nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chậm triển khai.

Bên cạnh đó, thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu hộ cứu nạn cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục cũng chậm so với yêu cầu.

Đoàn Giám sát cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an căn cứ vào lứa tuổi học sinh và cấp học để thiết kế thời lượng, nội dung tuyên truyền về PCCC và kỹ năng thoát hiểm. Đây là chuyên đề giám sát lại việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội đã được Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Ủy ban Quốc phòng an ninh, đề nghị các bộ ngành báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục - Cao Hoàng