Bộ GTVT yêu cầu chặn tiêu cực thu phí đường bộ

Bộ Giao thông vận tải cũng vừa yêu cầu Cục Đường bộ, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí đường bộ tăng cường công tác quản lý vận hành, thu phí và kiểm tra giám sát thu phí.

Theo đó, Bộ yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định và hợp đồng đã ký trong quản lý thu, chi ở giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình. Đồng thời, có giải pháp quản lý nội bộ, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí đường bộ.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ thực hiện nghiêm, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các dự án BOT giao thông đang khai thác, khi chuyển giao; quyết định theo thẩm quyền về việc tạm dừng thu, dừng thu phí khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm hợp đồng dự án và các quy định pháp luật khác./.