Bộ Khoa học và Công nghệ đang nghiên cứu ứng dụng để sử dụng tro xỉ cho các vật liệu xây dựng

Đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của mình của và giải pháp cụ thể về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện, vấn đề hóa chất, phân bón trong thời gian qua đã gây bức xúc của nhiều địa phương trên cả nước.

Trả lời đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, tro xỉ thải của nhiệt điện ảnh hưởng lớn đến môi trường, sức khỏe người dân nên Chính phủ đã giao Bộ có giải pháp xử lý hạn chế tối đa ảnh hưởng. Bộ đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng để sử dụng tro xỉ cho các vật liệu xây dựng, vật liệu bê tông.

Nhiều năm qua Bộ tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định danh mục, lộ trình, các thiết bị phát điện hiệu suất thấp, trong đó có nhà máy nhiệt điện hiệu suất thấp; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu năng lượng mới bổ sung nguồn điện thiết sót cho nhiệt điện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!