Bỏ khung giá đất: Kỳ vọng giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai

Thực tế cho thấy, hiện nay Luật Quy hoạch và Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn nhiều điểm chưa tương thích dẫn đến bất cập trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương.

Nhiều dự án đầu tư công kéo dài, ngưng trệ liên quan lớn đến khâu giải phóng mặt bằng do người dân không đồng tình giao đất cho chủ đầu tư do mức đền bù thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Do vậy, việc dự luật bỏ khung giá đất là cần thiết bởi việc xác định giá đất theo thị trường sẽ tạo thuận lợi cho các địa phương xác định giá đền bù hợp lý cho người dân thuộc diện nhà nước thu hồi đất.

Bỏ khung giá đất được kỳ vọng sẽ giải quyết được những tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai trong thời gian tới. Tuy nhiên, để dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, hơn lúc nào hết các chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân cần tiếp tục có những ý kiến đóng góp để dự thảo luật thêm hoàn thiện, đảm bảo hài hoà lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước trong quản lý và sử dụng đất đai.

Đây sẽ là một trong những nội dung trọng điểm tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, tổ chức ngày 18/9/2022, tại Hà Nội.

Hồng Quyên