Bổ nhiệm lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân, lãnh đạo Vụ Kinh tế (Văn phòng Quốc hội)

Ngày 21/4, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân đối với bà Phạm Thị Thanh Huyền - Phó Tổng biên tập Phụ trách và Quyết định giao phụ trách Vụ Kinh tế đối với ông Tạ Lê Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tham dự buổi lễ.

Trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế Tạ Lê Thanh, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm; nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề khi đứng đầu hai đơn vị có vị trí hết sức quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội là Báo Đại biểu Nhân dân và Vụ Kinh tế.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tin tưởng, tân Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền sẽ tiếp tục đưa Báo Đại biểu Nhân dân - Tiếng nói của Quốc hội, Diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, là "cầu nối" phản ánh tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân, thực tiễn cuộc sống để phục vụ hiệu quả cho Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế Tạ Lê Thanh sẽ cùng với tập thể Vụ Kinh tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham mưu đắc lực cho Ủy ban Kinh tế và Văn phòng Quốc hội trong thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, tân Tổng Biên tập Báo đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cảm ơn lãnh đạo Quốc hội, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời, khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực, chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Thùy Linh