Bộ Nội vụ phát triển phần mềm trợ lý ảo phục vụ công tác lưu trữ

Sáng 18/5, Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tập huấn về chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quản lý thuộc Bộ Nội vụ. Vai trò trợ lý ảo được nhấn mạnh trong công tác tích hợp, lưu trữ và trích xuất tài liệu liên quan.

Năm 2022, mục tiêu chuyển đổi số quốc gia là đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện. Theo đó, có 6 nội dung lớn định hướng, gồm: Phổ cập sử dụng sàn thương mại điện tử; Phổ cập sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân; Phổ cập sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Phổ cập sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến; Phổ cập sử dụng nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu và Phổ cập sử dụng nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Đề án chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đang trong giai đoạn tham mưu để trình Chính phủ và Quốc hội sửa đổi Luật Lưu trữ 2011 nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử gồm: Xây dựng và thực hiện lưu trữ điện tử tại lưu trữ cơ quan và kết nối liên thông để trích xuất nộp lưu tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử thuộc nguồn nộp lưu.

Thực hiện : Tiểu Bảo

quảng cáo