Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị rút ngắn thời gian tại ngũ

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, cùng với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật được ban hành, đã tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về nghĩa vụ quân sự.

Về thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể "thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng", trong tình hình hiện nay quy định trên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội.

Liên quan đến chất lượng huấn luyện, rèn luyện, sử dụng vũ khí trang bị hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, việc rút ngắn thời gian phục vụ tại ngũ từ 24 tháng xuống 12 tháng cần được nghiên cứu một cách tổng thể đầy đủ và thấu đáo hơn.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam