Bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong Công an nhân dân

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với đề nghị của Chính phủ về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân Công an và 1 số chính sách trong dự thảo Luật.

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 tới đây.

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân là cần thiết để thống nhất với quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019 và tính chất đặc thù của lực lượng CAND. Theo đó, Chính phủ đề nghị tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân Công an ( nam tăng 02 tuổi, nữ tăng 05 tuổi) ; tăng 02 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung theo hướng: Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác .

Bổ sung quy định cụ thể về 06 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: 01 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng là Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và 05 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng ; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Qua báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy ban QP&AN về sự cần thiết ban hành Luật và các chính sách lớn trong dự thảo, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ đồng tình với việc cần sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về CAND, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Bộ Luật lao động về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động; khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Hồ sơ dự án Luật bảo đảm theo quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. 100% thành viên UBTVQH có mặt, đã biểu quyết tán thành bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; trình Quốc hội cho ý kiến , xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Thực hiện : Khắc Phục Anh Đức Quang Sỹ