Bổ sung biện pháp xử lý hành vi chậm, trốn đóng bảo hiểm

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cần bổ sung quy định về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, thêm vào đó người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo tình hình đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động... Đây là nội dung được các đại biểu góp ý khi thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Cùng với đề nghị cần bổ sung quy định về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, đại biểu còn đề xuất công bố danh sách các doanh nghiệp, công ty trốn đóng, chậm đóng để người lao động nắm được và cân nhắc khi xin vào làm việc. Đặc biệt phải gắn vào trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào công tác này.

Một số đại biểu yêu cần cần nâng cấp xử lý theo hướng truy cứu trách nhiệm hình như tội trốn thuế và có chế tài hình sự riêng.

Một số đại biểu cũng đề nghị cần quy định rõ thời gian chậm đóng bao lâu sẽ được xem là trốn đóng BHXH. Bên cạnh đó cần có các mức nộp số tiền khác nhau về hành vi chậm đóng bảo hiểm, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mà không thể giống nhau như dự thảo đang quy định là đều là 0,03% trên/ngày. Hiện số tiến chậm đóng bao gồm cả tiền lãi đến hết năm 2023 đã lên đến trên 13 nghìn tỉ đồng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền