Bổ sung biển số xe vào danh mục tài sản đấu giá

Chiều nay (21/5), các đại biểu đề nghị bổ sung biển số xe vào danh mục tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật khi thảo luận về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Đấu giá biển số xe là tài sản phải bán thông qua đấu giá theo Nghị quyết số 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Nghị quyết này chỉ được thực hiện thí điểm trong 3 năm. Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh đề nghị bổ sung đấu giá biển số xe vào Dự thảo Luật sửa đổi lần này.

Đại biểu cũng đề nghị bỏ quy định về đăng tải quy chế đấu giá lên Cổng thông tin đấu giá quốc gia để tránh trùng lắp, quá tải, nghẽn mạng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hằng Nga