PCT Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cần nhân rộng mô hình hậu cần nghề cá

Cho ý kiến về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với 6 nhóm chính sách do Chính phủ trình, đồng thời đề nghị cần lưu ý các cơ chế, chính sách để phát triển các cơ sở hậu cần nghề cá, phòng, chống thiên tai, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tán thành với đề xuất về một số chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển thuộc phạm vi thuộc khu vực biển do tỉnh Khánh Hòa quản lý, tuy nhiên các ý kiến thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý Chính phủ, tỉnh Khánh Hoà nghiên cứu áp nhân rộng mô hình hậu cần nghề cá mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Đối với chính sách phát triển kinh tế biển thì các đồng chí cũng nghiên cứu bổ sung chính sách kinh tế biển về trung tâm dịch vụ nghề cá chài lưới, đóng tàu, cấp đông, thu mua hải sản của ngư dân trên biển, như mô hình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai. Chúng ta cần nghiên cứu để làm sao phát triển nhân rộng.”

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: "Chúng tôi cho rằng rất cần những khu hậu cần nghề cá ở ngoài này. Nhưng có lẽ phải làm nhiều hơn nữa, tạo nhiều điểm đảo ở đấy, giúp cho bà con có thể tránh, trú bão, giúp cho bà con có thể thu mua các sản phẩm khi đánh bắt được mà không phải chạy vào bờ, giúp cho bà con cung cấp được hậu cần nghề cá như là đá, như là đồ ăn, thức uống thì rất tốt, giúp cho bà con yên tâm bám biển để sản xuất, để đánh bắt và bảo vệ được chủ quyền biển đảo”.

Theo các đại biểu, Luật Thủy sản hiện hành có phân định 2 trường hợp: cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển và giao đất để nghiên cứu khoa học, phục vụ nuôi trồng thủy sản trên biển và thẩm quyền cũng tùy từng phạm vi giao: 6 hải lý đổ vào thì cho tỉnh, ngoài 6 hải lý thì cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do vậy đề nghị Chính phủ bổ sung quy định rõ trong nghị quyết.

Ông HOÀNG THANH TÙNG - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội: Ở đây chúng ta đang đặt vấn đề giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, nó là 2 việc gộp trong một hay như thế nào và thuật ngữ đang dùng ở đây khác với Luật Thủy sản, cho nên đề nghị các đồng chí làm rành mạch ra và gắn với pháp luật thủy sản thì sau này dễ áp dụng”.

Đối với nội dung này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lưu ý cơ quan trình cần rà soát kỹ các nội dung có liên quan đến các khu vực có quy định về quốc phòng và an ninh. Đồng thời, cần quy định nghiêm cấm chuyển nhượng cho người nước ngoài sử dụng khu vực biển được giao, được cấp phép. Nghiên cứu thêm các cơ chế ưu đãi phù hợp để khuyến khích việc nuôi trồng thủy sản trên biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; lưu ý các cơ chế, chính sách để phát triển các cơ sở hậu cần nghề cá phòng, chống thiên tai. 

Thực hiện : Thùy Linh Ngô Trang Quang Sỹ Anh Đức