Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

Chiều 8/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đề xuất phân bổ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 là 63.725 tỷ đồng cho một số ngành, lĩnh vực. Trong đó, dành phần lớn cho lĩnh vực giao thông là 57.735 tỷ đồng. 

Về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN, Chính phủ đề xuất Quốc hội phân bổ hơn 2.526 tỷ đồng trong tổng số vốn 37.303 tỷ đồng cho dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Về nội dung này, Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ cam kết lựa chọn phương án tối ưu nhất đảm bảo tiết kiệm nguồn lực đầu tư, giá thành và chi phí hợp lý. Đồng thời đề nghị giao Bộ Công Thương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và các báo cáo liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất trình Quốc hội hai nội dung kể trên trong phiên họp bất thường sắp tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của các cơ quan thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga -

Quang Sỹ -

Anh Đức