Bổ sung quy định “đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền” là cần thiết

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, sáng 1/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Tham gia góp ý vào dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Cầm Thị Mẫn (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) bày tỏ thống nhất cao với sự cần thiết xây dựng dự án luật.

Cho ý kiến về quy định đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro ngành… tại khoản 1, Điều 7 dự án luật, đại biểu Cầm Thị Mẫn cho rằng, đây là một nội dung mới, chưa được quy định trong luật năm 2012. Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là cơ sở để quốc gia tập trung nguồn lực một cách hiệu quả vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực rủi ro cao về rửa tiền; là một trong những trụ cột nền tảng của công tác phòng, chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế. Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 không quy định về việc đánh giá rủi ro rửa tiền cấp độ quốc gia, ngành, tại từng tổ chức.... Đây là một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền được nêu ra tại khuyến nghị số 1 trong bộ 40 khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF). Do vậy, việc bổ sung quy định “đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền” là rất cần thiết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Việt Bắc