Bổ sung quy định giám sát tại nhà, giám sát điện tử với người chưa thành niên bị buộc tội

Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên đã bổ sung 2 biện pháp ngăn chặn mới là giám sát điện tử và giám sát tại nhà đối với người chưa thành niên là bị can, bị cáo. Đây là điểm mới của Luật, mang tính nhân văn, thân thiện với trẻ em, được các đại biểu Quốc hội đồng tình.

Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên quy định 10 biện pháp ngăn chặn, trong đó, bổ sung mới 2 biện pháp là giám sát điện tử và giám sát tại nhà đối với người chưa thành niên là bị can, bị cáo khi người đại diện của họ đề nghị. Đại biểu Bùi Huyền Mai cho rằng, quy định trên là phù hợp, kế thừa 1 phần quy định tại Điều 418 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, cần phải có hướng dẫn cụ thể.

Đại biểu đồng tình với quan điểm, người chưa thành niên chỉ bị áp dụng biện pháp tạm giam trong trường hợp thật cần thiết và khi các biện pháp giám sát khác không hiệu quả. Việc bổ sung 2 biện pháp ngăn chặn mới này sẽ góp phần tăng cường trách nhiệm của gia đình trong việc giám sát, giáo dục người chưa thành niên. Tuy nhiên, qua thẩm tra, cũng có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ lưỡng hơn về nguồn lực bảo đảm thực hiện biện pháp giám sát điện tử.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Cao Hoàng