Bổ sung quy định về cơ chế tiếp nhận kiến nghị của người tiêu dùng

Chiều 23/5, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, các Đại biểu Quốc hội đưa ra thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi). Theo đó, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đã đóng góp một số ý kiến về bảo vệ người tiêu dùng.

Cụ thể, tại Điều 10 về quyền của người tiêu dùng, khoản 4 có quy định, người tiêu dùng có quyền kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi. Tuy nhiên, đại biểu cho biết, chưa có quy định cụ thể, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện quyền này trong dự thảo Luật. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, bổ sung quy định về cơ chế tiếp nhận kiến nghị của người tiêu dùng liên quan đến thay đổi các yếu tố hình thành giá.

Ngoài ra, về khái niệm “người tiêu dùng”, dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) có quy định, người tiêu dùng là người mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, dịch vụ của cá nhân gia đình, tổ chức, không vì mục đích thương mại. Đại biểu cho rằng dùng khái niệm như vậy sẽ còn thiếu sót, chưa bao quát hết phạm vi, đại biểu đề nghị xem xét lại việc sử dụng cụm từ “người tiêu dùng”, thay thế bằng cụm từ “tổ chức, cá nhân sử dụng, tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ.”

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!