Bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy nhà ở kết hợp kinh doanh

Tiếp tục phiên họp Quốc hội, sáng nay 19/6, Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đọc tờ trình (tóm tắt) về dự án Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, một trong những điểm mới của dự thảo luật: quy định về phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, và bảo đảm điều kiện cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những sự cố, tại nạn xảy ra trong đời sống hằng, Rà soát, bổ sung các quy định để quản lý chặt chẽ đối với các loại hình nhà ở, nhà sử dụng để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh.

Nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với những lý do đã được Chính phủ nêu trong Tờ trình, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh đề nghị nghiên cứu các qui định không chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các lực lượng, các chủ thể trong quản lý hoạt động phòng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đánh giá kỹ tác động của các quy định về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh cũng đề nghị cần nghiên cứu quy định riêng với người tham gia chữa cháy và người tham gia cứu nạn cứu hộ để cụ thể hơn về chế độ, chính sách cho từng nhóm đối tượng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

 

Khánh An