Bổ sung quy định xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang trong Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Chiều ngày 25/03, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp của Lãnh đạo Quốc hội nghe báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Tham dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết, đến thời điểm này, hầu hết các nội dung lớn của dự thảo Luật đã được thống nhất giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo cũng như các cơ quan có liên quan trong việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. Dự thảo Luật dự kiến chỉnh lý còn 96 điều, ít hơn 2 điều so với dự thảo Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, trong đó bổ sung 1 điều và bỏ 3 điều. Tuy nhiên, dự thảo Luật vẫn còn một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như: việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; hình thức văn bản để quy định việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Qua thảo luận của các đại biểu và xem xét  một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong cuộc họp chiều 25/3 Bộ Chính trị đã có một số kết luận liên quan đến vấn đề này. Theo đó Bộ chính trị đã đồng ý quy định trong dự thảo luật về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến, trong đó có quy định tặng, truy tặng huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang, giải quyết đề xuất của Chính phủ, cũng như Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, để tiếp tục xử lý những tồn đọng về trước. Việc tặng, truy tặng huy chương sẽ chỉ xét đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chưa đặt vấn đề xét tặng huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang đối với thanh niên xung phong trong trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. Về tiêu chuẩn, nguyên tắc xét tặng sẽ theo tờ trình của Chính phủ, căn cứ theo thảo luận của các đại biểu Quốc hội để tiếp thu, giải trình. Riêng đối với thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã được công nhận liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm, không nên yêu cầu về thời gian tại ngũ.

Đối với nội dung thi đua khen thưởng trong khối đại biêu quốc hội chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội cho rằng vấn đề này đã rõ, có thể thống nhất quy định khen thưởng trong dự thảo luật lần này. Riêng đối với vấn đề thi đua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là chính sách lớn, khó, đánh giá các căn cứ để luật hoá là chưa rõ, chưa cụ thể do đó cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách, cần phải đảm bảo cơ sở khoa học thực tiễn, hết sức tính toán, cân nhắc, với những vấn đề chưa rõ, chưa chín thì không đưa vào

Thực hiện : Dương Dung Anh Đức