Bổ sung quyền giám sát về thực hiện dân chủ ở cơ sở cho người lao động

Sáng 12/5, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng lấy ý kiến góp ý đối với dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để chuẩn bị nội dung Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 3.

Góp ý cụ thể với Điều 4 quy định về quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhiều ý kiến đề xuất cần bổ sung thêm quyền được kiểm tra giám sát cho người lao động. Ngoài ra, tại khoản 4 cần làm rõ hơn cơ chế và quy trình các đơn vị tiếp nhận giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện các quyết định hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở bởi nếu nghị định, thông tư hướng dẫn bên dưới không rõ ràng, sẽ không có cơ sở thực hiện được quyền này.

Ông NGUYỄN ĐỨC CAM, nguyên Phó Chánh thanh tra TP Đà Nẵng: “Nếu không có thông tư, nghị định hướng dẫn thì chắc chắn sẽ bí, ví dụ thời hiệu khiếu nại, thời gian giải quyết mấy ngày thì không rõ, như Điều 4.”

Ông LƯƠNG CÔNG TUẤN, Trưởng ban Pháp chế, HĐND TP Đà Nẵng: “Quyền rất lớn của người dân và cán bộ công chức là kiểm tra, giám sát - đóng vai trò rất quan trọng thì không có, đề nghị bổ sung quyền kiểm tra, giám sát vào Điều 4.”

Các ý kiến cũng góp ý đối với Điều 7 về các hành vi nghiêm cấm nên bổ sung hành vi vi phạm trật tự quản lý hành chính xâm phạm quyền tự do con người, quyền tự do, dân chủ công dân; khoản 3 Điều 10 cần cụ thể thời điểm công khai thông tin để nhân dân biết; Điều 25 quy định rõ chủ thể đối thoại với nhân dân là chủ tịch UBND cấp xã thay vì UBND cấp xã như trong dự thảo; Điều 58 quy định về nhiệm vụ của ban thanh tra nhân dân sẽ giám sát những nội dung liên quan đến đời sống người dân địa phương, chính sách đối với cán bộ công chức viên chức, người lao động, các nội dung liên quan đến thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở.

Thực hiện : Hoàng Yến Việt Hà