Bổ sung quyền và trách nhiệm giám sát thực hiện kết luận thanh tra của công đoàn

Tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, sáng 18/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp.

Cho ý kiến về quy định hoạt động thanh tra, kiểm tra và giám sát, phản biện xã hội của Công đoàn Việt Nam, một số đại biểu cho rằng khi đại diện công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra trong đó có cả nhiệm vụ kiểm tra. Vì vậy đề nghị bổ sung quyền và trách nhiệm về giám sát của công đoàn sau thanh tra, kiểm tra.

Một số đại biểu bày tỏ băn khoăn khi quy định chức năng “phản biện xã hội” của tổ chức công đoàn.

Một số đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp 2013, bám sát nội dung Nghị quyết số 02 về việc “Nghiên cứu điều chỉnh nhiệm vụ của các cấp công đoàn theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi, phù hợp với đặc thù từng cấp và sự phát triển của thị trường lao động” để giải trình, làm rõ và chỉnh lý các quy định về giám sát, thanh tra, kiểm tra và phản biện xã hội theo hướng rõ ràng, mạch lạc, có phạm vi phù hợp và có tính khả thi. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền