Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu

Giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi là đề xuất quan trọng tại dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Theo đó, Chính phủ cho rằng việc bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội nhằm hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. Đề xuất này nhận được sự đồng tình của UBTVQH khi cho ý kiến dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sáng 20/9.

Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Xã hội cho thấy, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Xã hội tán thành với việc bổ sung quy định “trợ cấp hưu trí xã hội” trong dự thảo Luật như Tờ trình của Chính phủ, nhằm bảo đảm hướng tới từng bước hoàn thiện hệ thống hưu trí đa tầng, liên kết, linh hoạt và theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần đánh giá kỹ lưỡng tác động của quy định này.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp nhấn mạnh, việc cần thiết hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi và lộ trình tiến tới tiệm cận bằng với tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động 2019, cũng như theo khả năng của ngân sách. Tuy nhiên, trước hết cần đặt vấn đề sửa đổi các điều, khoản liên quan tại Luật Người cao tuổi để đảm bảo sự tương thích.

Do đây là dự án Luật khó, phức tạp, có tác động xã hội, UBTVQH đề nghị Bộ LĐTB&XH và UBXH tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động, làm rõ vấn đề liên quan đến nguồn lực; Đồng thời chủ trì tổ chức lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Luật, nắm bắt dư luận xã hội đảm bảo hoàn thiện dự án luật chất lượng khi trình ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội tới đây.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Thảo -

Quang Sỹ -

Cao Hoàng