Bổ sung vaccine mới cho trẻ em trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Sẽ bổ sung tiêm chủng 4 loại vaccine mới cho trẻ em theo lộ trình, trước hết trong năm 2024 sẽ bổ sung vaccine phòng tiêu chảy cấp. Đây là thông tin được Bộ Y tế đưa ra vào phiên họp sáng nay của Ủy ban Quốc gia về trẻ em. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp.

Đánh giá về công tác trẻ em trong năm qua cho thấy việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em được đẩy mạnh, thông qua các sự kiện tiêu biểu như Diễn đàn Trẻ em lần Quốc gia lần thứ 7 và Quốc hội trẻ em lần thứ nhất. Việc lấy ý kiến, lồng ghép các vấn đề về trẻ em trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật cũng được quan tâm hơn, đặc biệt là trong quá trình làm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kĩ thuật.

Vấn đề chăm sóc sức khỏe cho trẻ tiếp tục được quan tâm. Đại diện Bộ Y tế cho biết, tình trạng thiếu vaccine cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã được khắc phục.

Bên cạnh những điểm sáng, năm qua vẫn tồn tại nhiều gam màu trầm, như tình hình xâm hại, bạo lực trẻ em gia tăng; đối tượng phạm tội vị thanh niên tăng 14%. Trong khi đó, ngân sách dành cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em chưa được các địa phương quan tâm bố trí, thiếu các thiết chế văn hóa, giải trí phù hợp cho trẻ.

Phó Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành nghiên cứu tiếp tục cải thiện công tác tư pháp đối với trẻ vị thành niên; cụ thể hoá các khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về cải thiện các nhóm chỉ số liên quan đến trẻ em trong phát triển bền vững; đánh giá tác động của các nền tảng xã hội trực tuyến đối với trẻ em; nghiên cứu tác hại của việc trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử và đề xuất chính sách, khuyến nghị cần thiết,…

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đỗ Minh -

Như Huỳnh