Bộ Tài chính bổ sung sách giáo khoa sẽ do Nhà nước định giá

Bộ Tài chính đã bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tại dự thảo Luật giá sửa đổi, đồng thời với việc hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình Chính phủ. Dự án Luật giá sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp 4.

Theo Bộ trưởng Tài chính, dự án Luật giá đang được triển khai theo đúng tiến độ của quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (vào tháng 10 năm 2022) và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2023).