Bộ Tài chính chuyển cơ quan điều tra 35 vụ việc bất thường trên thị trường chứng khoán

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có văn bản trả lời đại biểu tỉnh Lâm Đồng về các vấn đề liên quan tới quản lý thị trường vốn, cổ phiếu, trái phiếu.

Về bất cập trên thị chứng khoán, Bộ trưởng cho biết thị trường cổ phiếu và chứng khoán phái sinh xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi, nhiều mã chứng khoán được đẩy giá lên cao không gắn với tình hình hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, nghĩa vụ đảm bảo thông tin của một số doanh nghiệp như FLC, Louis chưa đảm bảo chất lượng.

Để chấn chỉnh thị trường, cơ quan quản lý đã thực hiện kiểm tra, hủy giao dịch đối với 74,8 triệu cổ phiếu, phong tỏa tài khoản, xử lý hành chính trường hợp ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC vì giao dịch không đúng quy định. Đồng thời, chủ động chuyển cơ quan điều tra hồ sơ của công ty Louis Holding và 34 vụ việc của các công ty khác có vi phạm.

Hiện cơ quan này đã đề nghị khởi tố với 6 vụ việc liên quan tới thị trường chứng khoán.

Về bất cập trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ông cho biết một bộ phận nhà đầu tư chưa hiểu biết rõ pháp luật khi tham gia vào thị trường. Một số tổ chức cung cấp dịch vụ chưa tuân thủ quy định pháp luật trong việc tư vấn hồ sơ chào bán, kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, định giá tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của một số doanh nghiệp còn hạn chế, có doanh nghiệp sử dụng vốn cho mục đích không rõ ràng.

Năm 2022, Bộ Tài chính đã phối hợp với cơ quan điều tra trong vụ việc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tổ chức kiểm tra tại 5 công ty chứng khoán liên quan đến vụ việc này. Từ nay đến hết năm sẽ còn kiểm tra nhiều doanh nghiệp phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ.

Thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý thị trường như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán; đồng thời, tăng cường quản lý giám sát bao gồm cả việc giám sát liên thông với Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng.