Bộ Tài chính đề nghị Hải Phòng không thu phí hàng hoá vận tải thuỷ nội địa

Trước kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp về việc không thu phí đối với hàng hoá vận tải bằng đường thuỷ nội địa, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND Hải Phòng xem xét về vấn đề này.

Theo 5 Hiệp hội liên quan tới vận tải, việc nộp phí hạ tầng cảng biển gây nhiều khó khăn cho sản xuất, xuất nhập khẩu và dịch vụ liên quan có hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng, làm tăng chi phí logistics. Bộ Tài Chính cho biết, vừa qua tiếp thu ý kiến của các Bộ, ban ngành TP Hồ Chí Minh điều chỉnh mức thu phí mà cụ thể là giảm mức thu từ ngày 1/8, do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND thành phố Hải Phòng nghiên cứu các kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp, ý kiến của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, kinh nghiệm xử lý của Thành phố Hồ Chí Minh và có phương án xử lý kiến nghị phù hợp, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện : Theo TTXVN