Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng về dự án lấn vùng đệm Vịnh Hạ Long

Thông tin về vụ lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, cần so sánh, đối chiếu vị trí thực hiện Dự án với các khu vực bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long, từ đó mới có cơ sở xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Trong văn bản mới nhất trả lời sau đề nghị từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tờ bản đồ vịnh Hạ Long 1:50.000 được xuất bản năm 1998, do Ban quản lý vịnh Hạ Long biên soạn về nội dung, Trung tâm biên tập - CNC - Nhà xuất bản Bản Đồ là đơn vị vẽ, trình bày, chế bản. Theo Luật Đo đạc bản đồ năm 2018, bản đồ vịnh Hạ Long tỉ lệ 1:50.000 là bản đồ chuyên ngành nên không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật Bảo vệ môi trường, dự án đầu tư có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định 1272 năm 2009 của Thủ tướng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Xây dựng tham vấn thêm ý kiến của Bộ Văn hoá - Thể thao và du lịch để so sánh, đối chiếu vị trí thực hiện dự án với các khu vực bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt vịnh Hạ Long, từ đó xác định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu đô thị 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam