Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư 05 và Thông tư 06 liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số quy định nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Cả 02 Thông tư này có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần hoàn chỉnh hành lang pháp lý quản lý dịch vụ phát thanh truyền hình nói riêng và thúc đẩy sự phát triển chung của ngành báo chí truyền thông, 2 thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023.

Về nguyên tắc phân loại chương trình, Thông tư đưa 7 tiêu chí phân loại chương trình, gồm: chủ đề, nội dung; bạo lực; khỏa thân, tình dục; ma túy, các chất kích thích, gây nghiện; kinh dị; hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục; hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước.

Về nguyên tắc cảnh báo, các chương trình giải trí là các chương trình truyền hình thực tế, biểu diễn nghệ thuật, các chương trình truyền hình có nội dung thi tài, biểu diễn về những hành động mạo hiểm, nguy hiểm, có nguy cơ gây thương tích, các chương trình truyền hình giả tưởng, dàn dựng lại từ vụ việc có thật thực tế; các chương trình thể thao về các bộ môn thể thao mạo hiểm, thể thao đối kháng, võ thuật, các chương trình thể thao có tính bạo lực, nguy hiểm: đều phải thực hiện cảnh báo.

Đồng thời, tại Hội thảo, cơ quan quản lý nhà nước cũng phổ biến và hướng dẫn về việc thực hiện một số báo cáo nghiệp vụ theo biểu mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 02 và Thông tư 05 trên hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ website: http://report.abei.gov.vn do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xây dựng.

 

Thùy Linh -

Việt Hà