Bố trí gần 8.600 tỷ đồng cho cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Bộ GTVT đã bố trí gần 8.600 tỷ đồng cho cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, trong đó có hơn 8.300 tỷ đồng bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng.

Đây là nguồn vốn được cân đối từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Tính đến nay, đơn vị này đã được Thủ tướng Chính phủ giao 47 nghìn tỷ đồng và đã bố trí hơn 8.300 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng trong năm nay. Đơn vị này cho biết phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11 tới và bàn giao toàn bộ các diện tích còn lại trong quý 2/2023 theo yêu cầu của Chính phủ.