Bộ trưởng Bộ Công thương: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế

Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường, kinh tế Việt Nam đã “vượt bão” và ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 12 năm qua với mức tăng 8,02%.

Kết quả đó có được là nhờ sự điều hành sâu sát và linh hoạt của Chính phủ, trong đó phải kể đến đóng góp rất lớn của Bộ Công thương với đổi mới trên tất cả lĩnh vực công nghiệp, xuất nhập khẩu và thương mại nội địa, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường vai trò của hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài; phát triển Thương mại điện tử… đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy xuất khẩu bền vững.

Ngay đầu năm 2023, Bộ Công thương đã bắt tay ngay triển khai nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết 01 của Chính phủ nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 68 và 69 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KTXH, Dự toán NSNN năm 2023, để ứng phó với những diễn biến khó lường trong năm nay.

Truyền hình Quốc hội có cuộc trao đổi đầu xuân với Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên.

Thực hiện : Hải Yến