Bộ trưởng Bộ GTVT: Không phải tất cả các dự án đều chậm tiến độ

Trả lời câu hỏi của đại biểu về hầu hết các dự án chậm tiến độ, Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định “không phải hầu hết mà chỉ là một số thôi.”

Theo Bộ trưởng, một năm Bộ GTVT thực hiện 70-80 dự án/năm trong đó có 5-7 dự án chậm, chứ không phải tất cả. Những dự án lớn có những yếu tố đặc thù thì mới chậm. Tuy nhiên thì những dự án chậm tiến độ, những dự án có giải pháp chưa phù hợp gây lãng phí có trách nhiệm của Bộ GTVT và trách nhiệm của cả cá nhân Bộ trưởng. 

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, những dự án trọng điểm Bộ GTVT sẽ cố gắng hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời kiểm tra tiến độ hàng ngày để có những giải pháp kịp thời.