Bộ trưởng Bộ GTVT "trăn trở" vì nhiều dự án PPP chuyển thành dự án đầu tư công

Phát biểu tại phiên chất vấn, đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai nhận thấy, sau khi luật PPP ban hành, rất nhiều dự án PPP đã phải chuyển sang thành dự án đầu tư công. Nếu không có giải pháp căn cơ, tình trạng này sẽ gây ra nhiều hệ lụy.

Đại biểu Trịnh Xuân An cho biết, một số dự án mà Bộ trưởng nêu ra thì chưa có thời gian, thời hạn, chưa có khẳng định cụ thể, nhất là đối với các dự án BOT. Do đó, đại biểu đề nghị với nhiều dự án, Bộ trưởng cần có cam kết hết sức cụ thể để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư yên tâm.

Liên quan đến huy động nguồn lực cho giao thông, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng, trong phát triển kết cấu đường giao thông không thể cái gì cũng dùng NSNN. Tuy nhiên trước thực trạng Luật PPP ban hành vừa qua, chúng ta phải chuyển nhiều dự án từ đầu tư PPP sang đầu tư công. Đại biểu nhận thấy, nêu không có giải pháp căn cơ để huy động được nguồn lực phát triển kết cấu đường giao thông thì sẽ rất khó khăn cho đất nước ta. Giải pháp mà Bộ trưởng đã đưa ra như kêu gọi xúc tiến đầu tư chỉ là 1 phần, còn vấn đề liên quan đến thể chế chính sách, nhất là quy định về tỉ lệ vốn Nhà nước trong Luật PPP, quy định của Luật Ngân sách, Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ liên quan đến chi ngân sách ở Trung ương và địa phương còn nhiều điểm vướng. 

Do vậy, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị Bộ trưởng phải tổng kết, đánh giá và tham mưu cho Chính phủ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý vấn đề liên quan đến thể chế để khơi dậy nguồn lực cần thiết cho phát triển giao thông trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!