• 1397 lượt xem
  • 21:04 06/07/2022
  • Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc: Đảm bảo biện pháp để tiếp tục giảm giá xăng dầu

Việc thông qua Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ có tác động tích cực đến việc điều hành giá xăng dầu, đồng thời cũng giảm được áp lực lạm phát, giúp cho doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong sản xuất kinh doanh và cuộc sống.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc khi trao đổi với Phóng viên truyền hình Quốc hội ngay sau phiên họp. 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc: "Hiện nay chúng tôi đã đề nghị và được thường vụ quyết định giảm thuế môi trường trong giá xăng dầu thì nó sẽ tác động rất tốt đến điều hành giá xăng dầu và nó cũng giảm được áp lực của lạm pháp giúp cho doanh nghiệp và người dân thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh và cuộc sống. Sắp tới chúng tôi cũng tiếp tục theo dõi biến động của giá xăng dầu để đảm bảo nguồn cung và đảm bảo các biện pháp để tiếp tục giảm giá xăng dầu.

Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục đánh giá tác động của ba sắc thuế thứ nhất là thuế nhập khẩu ngoài ASEAN hiện nay 20% thì chúng tôi đang đề suất giảm lấy ý kiến để giảm xuống còn 12%, hoặc thấp hơn nữa để đang dạng hóa nguồn cung thứ hai là nghiên cứu về thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT để bám sát biến động của giá xăng dầu từ đó đưa ra các giải pháp điều hành giá và giảm thuế một cách hợp lý để kiềm chế lạm phát đồng thời giảm đầu vào cho doanh nghiệp và giảm áp lực tăng giá cho đời sống của nhân dân phải nói đây là những cái một trong những biện pháp hết sức linh hoạt và Thường vụ Quốc hội đã họp rất là sớm sau khi nhận được văn bản của chính phủ đây là sự đồng hành để thúc đẩy cho kinh tế xã hội phát triển."

Truyền hình Quốc hội Việt Nam