Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường nêu 3 cải cách đột phá trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 sáng 18/9, trong phiên hội thảo chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển KT-XH”, khi được hỏi về những cải cách có tính đột phá trong sửa đổi Luật Đất đai, tác động đến phát triển KT-XH và nâng cao đời sống người dân, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường đã nêu ra 3 điểm.

Theo Bộ trưởng, 3 điểm thay đổi căn bản trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi là Công tác quy hoạch; Vấn đề định giá đất và vấn đề dữ liệu thông tin đất đai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phần chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà!

Thực hiện : THQHVN