Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Biến rác thành nguồn tài nguyên mới

Hiện tại cả nước đang thải ra khoảng 60 nghìn tấn rác, 70% số lượng rác đó đang được xử lý bằng cách chôn lấp. Giải quyết những vấn đề ô nhiễm liên quan đến thu gom và xử lý rác thải hướng đến tái chế thành nguồn tài nguyên mới.

Mời quý vị theo dõi nội dung chất vấn và trả lời chất vấn chi tiết tại quochoitv.vn

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam