Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp thu, giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng quá trình làm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong những năm trở lại đây làm rất kỹ. Theo đó, Ủy ban Pháp luật thẩm tra, mời đại diện các cơ quan có liên quan, Bộ Tư pháp và các cơ quan, các bộ, các ngành chủ trì đề xuất đến làm việc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cụ thể và nhiều vòng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao những cố gắng của Chính phủ trong quá trình xây dựng thể chế trong những nhiệm kỳ. Đặc biệt là nhiệm kỳ này, gần đây Chính phủ đã hết sức cố gắng giải quyết những vấn đề mà các bộ, các ngành chưa thống nhất với nhau. Ngoài các phiên họp thường kỳ, Chính phủ tổ chức 4 phiên họp chuyên đề chỉ tập trung vào công tác xây dựng pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội để tham mưu cho Chính phủ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lập pháp nói chung và xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nói riêng.

Liên quan đến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, nếu như theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng, Quốc hội có Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ nhưng thực tế thực hiện còn mang tính hình thức dẫn đến đến những năm cuối nhiệm kỳ hầu như không nhìn kỹ lại được chương trình gốc. Do đó Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 chỉ còn Chương trình hàng năm để bảo đảm linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, nếu như không có chương trình nhiệm kỳ mà chỉ có chương trình hàng năm thì khó để định hướng. Vì vậy, Đảng đoàn Quốc hội có sáng kiến trình Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ, trên cơ sở đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch 81/KH-UBTVQH15. Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cách làm như hiện nay là phù hợp. Đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu ý kiến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, cân nhắc các làm phù hợp để có căn chỉnh và chỉnh sửa, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới. 

Lý giải cho việc có số lượng lớn các dự án trình bổ sung vào kỳ này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề xuất bổ sung 10 luật và nghị quyết nhằm tháo gỡ một số các khó khăn vướng mắc để xử lý các công trình trong thực hiện các dự án giao thông; xử lý vấn đề về kinh phí chi thường xuyên; đề xuất bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng để kế vào Nghị quyết 42/2017/QH14 là sắp hết hạn; nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng nhằm gỡ khó cho các doanh nghiệp, góp phần phục hồi sản xuất. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng ghi nhận các đề xuất cụ thể của các đại biểu Quốc hội để chuẩn bị đề nghị.

Đặc biệt Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn đề xuất xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí sẽ thành công; đồng thời chia sẻ một số khó khăn thách thức với đại biểu liên quan đến nội dung luật và cho biết sẽ phối hợp tích cực.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ việc tăng cường phòng chống lợi ích nhóm và tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật là trách nhiệm rất nặng nề đối với các cơ quan tham mưu và đặc biệt là các cơ quan mà tham gia vào quá trình xây dựng. Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị là đối với các bộ, các ngành trong phạm vi của mình tiếp tục chủ động và chủ động hết sức quan trọng bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định ở trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời đề nghị các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tiếp tục giám sát thì công tác xây dựng ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số