Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Sẽ cải thiện công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư một cách thực chất, tránh hình thức

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) về vấn đề lấy ý kiến người dân trong công tác lập quy hoạch còn rất hình thức, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận, thực tế còn những tồn tại trong việc lấy ý kiến người dân và sẽ xây dựng pháp luật để việc lấy ý kiến các đối tượng bị tác động.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, sắp tới Bộ sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn trong đó có nội dung lấy ý kiến của các đối tượng bị tác động, các cơ quan quản lý nhà nước cũng như hội đồng nhân dân. Do đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu, trong quá trình xây dựng pháp luật, Bộ Xây dựng sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp của các đối tượng bị tác động một cách thực chất hơn.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số