Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: 2022 là năm đầu tiên trong lịch sử chúng ta có bội thu về ngân sách

Nhân dịp đất nước cùng vào xuân, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã dành cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam cuộc phỏng vấn về những thành tựu, hoạt động nổi bật của Bộ Tài chính 2022 và những định hướng trong năm 2023.

Theo đó, năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tập trung tham mưu về chính sách tài khóa cho Chính phủ để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội đảm bảo tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Xin trân trọng mời quý vị theo dõi chương trình!

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam