Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Cần nhà nước can thiệp để giảm giá xăng dầu

Trả lời chất vấn sáng ngày 8/6, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu rõ, xăng dầu là mặt hàng bình ổn giá nên lúc nào đó nhà nước phải can thiệp để giảm giá. Việc này sẽ có lợi ích giảm giá thành sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng...