Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Kiên quyết thu hồi nếu chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc là thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong thời gian còn lại của phiên làm việc sáng 8/6. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội đặt ra ngay từ đầu phiên chất vấn.

Ngay đầu phiên chất vất, các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về giải pháp sắp xếp, xử lý nhà, đất với địa phương án sử dụng đất của doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Bà NGUYỄN THỊ LỆ, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh: “Số doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhưng thực hiện chưa triệt để. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn của một số bộ, ngành, địa phương còn một số hạn chế, đặc biệt liên quan đến đất đai dẫn đến làm thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết quan điểm khi tham mưu cho Chính phủ các biện pháp trong thời gian tới về vấn đề này?"

Ông HỒ ĐỨC PHỚC, Bộ trưởng Bộ Tài Chính: “Khi trình phương án sắp xếp tài sản công, UBND các tỉnh được giao thẩm quyền phê duyệt phương án, nhưng việc này triển khai rất chậm. Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình thị trường tài chính, chứng khoán trong nước và khu vực, ảnh hưởng đến công tác xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án sử dụng đất để thực hiện cổ phần hóa, triển khai công tác đấu giá phần vốn nhà nước theo quy định. Việc tính giá đất không sát giá thị trường tạo ra thất thoát, tài sản Nhà nước, chuyển sang tài sản tư nhân."

Ông NGUYỄN MINH SƠN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang: “Đề xuất giải pháp cho vấn đề này?"

Ông HỒ ĐỨC PHỚC. Bộ trưởng Bộ Tài Chính: “Do đó, giải pháp trong thời gian tới là, việc chuyển mục đích sử dụng đất, doanh nghiệp sau cổ phần hóa phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.”

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng thừa nhận: Sắp xếp nhà đất là một trong những nút thắt làm chậm quá trình cổ phần hóa, đặc biệt là doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn có quy mô lớn, sở hữu nhiều đất đai. Bên cạnh đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất, doanh nghiệp sau cổ phần hóa phải tuân thủ đúng quy hoạch.