Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Xử lý nghiêm việc thao túng thị trường chứng khoán

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết thị trường chứng khoán đang có bước phát triển tốt nhưng thời gian qua đã xảy ra một số hiện tượng thao túng thị trường chứng khoán.

Bộ trưởng Phớc cho biết thị trường chứng khoán của Việt Nam còn non trẻ, mới chỉ 22 năm, nhưng có nhiều tín hiệu tích cực, trong khi các nước tiên tiến đã có trên 500 năm rồi. Tuy nhiên, thời gian qua xảy ra một số hiện tượng thao túng cổ phiếu, đưa thông tin sai lệch, lừa dối khách hàng…

Theo ông, đây là những sai phạm của cá nhân. Đối với trái phiếu doanh nghiệp cũng phát hành trái phiếu đưa thông tin sai lệch. Tất cả những cái này đều vi phạm trật tự kinh tế, vi phạm luật chứng khoán, vi phạm những nghị định liên quan,… phải xử lý nghiêm.