Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt xin lỗi thành phố Đà Nẵng vì chậm thành lập các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng nay 7/6, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Phát biểu tại phiên chất vấn về việc thành lập các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đại biểu Trần Chí Cường - Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là mong mỏi lớn của cử tri Đà Nẵng.

Tuy nhiên dù đã Bộ Chính trị và Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định và thành phố Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực cố gắng làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, nhưng đến nay thành phố vẫn chưa thẻ thành lập các trung tâm này.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận trách nhiệm vì chậm triển khai chủ trương này. Theo Bộ trưởng, việc thành lập các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo chưa có tiền lệ, do đó cần phải có thời gian nghiên cứu. 

Theo dự kiến, cuối tháng 6/2023 làm việc với thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hình thành các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!