Bộ trưởng NN&PTNT: Ngày xưa nghiên cứu để tạo ra nông sản, ngày nay phải chứng minh được đó là nông sản sạch

Trong khó khăn và những biến động, lạm phát toàn cầu, nông nghiệp đã thể hiện rõ vai trò trong nền kinh tế, góp phần mang lại sự ổn định xã hội. Năm 2024, mục tiêu, phương hướng của ngành nông nghiệp là xây dựng thương hiệu nông sản, quy hoạch vùng nguyên liệu phù hợp, xứng tầm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, gắn phát triển nông nghiệp với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Để làm rõ hơn về những mục tiêu cụ thể này, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi đầu xuân cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Lan -

Cao Hoàng