Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm chung về tình trạng nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 7/11, tại phiên chất vấn, Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương chia sẻ, khi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, nhiều doanh nghiệp phản ánh doanh nghiệp khi làm chậm, làm sai so với quy định của pháp luật thì Nhà nước xử phạt chế tài rất nghiêm nhưng trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật thì chưa có chế tài cụ thể và đủ mạnh.

Mặc dù tác động rất lớn đến người dân và doanh nghiệp của việc không ban hành, chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật hoặc ban hành văn bản pháp luật không khả thi. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm và giải pháp đối với vấn đề này?

Trả lời chất vấn của đại biểu liên quan đến tình trạng nợ đọng văn bản, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa nhận, tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn chi tiết đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trong đó, năm 2023 chưa ban hành 12 văn bản đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật, giảm 18 văn bản so với năm 2020, tăng 4 văn bản so với năm 2021 và bằng so với năm 2022. Nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, trong đó có sự chưa chủ động, chưa cố gắng và chưa lường hết được của các chủ thể trình ban hành các văn bản. 

Về nguyên nhân khách quan, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, một số văn bản luật yêu cầu số lượng văn bản quy định chi tiết nhiều, một số văn bản khó…

Về trách nhiệm, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm chung tham mưu cho Chính phủ trong việc thẩm định, rà soát và đôn đốc kiểm tra việc phải thi hành. Trong sự chậm trễ của các bộ, các ngành có trách nhiệm chung của Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu các giải khắc phục, trong đó có các giải pháp đã triển khai từ trước đến nay, đó là Bộ trưởng, Trưởng ngành trực tiếp phụ trách công tác xây dựng văn bản pháp luật. ác bộ, ngành trong giai đoạn soạn thảo, ngoài việc thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cần tiếp tục cố gắng để xác định rõ các cái nội dung quy định ở trong văn bản quy định chi tiết. Tương tự như vậy, trong quá trình thẩm tra, thẩm định văn bản cũng đề nghị các cơ quan có phối hợp chặt chẽ với nhau, đối với vấn đề chưa rõ, chưa nên đề xuất đưa vào chính sách; hạn chế nội dung các văn bản quy định chi tiết có nội dung tương tự như nhau để quy định trong một văn bản.

Bộ Chính trị cũng ban hành những quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và sắp tới công tác xây dựng văn bản sẽ là một kênh cùng với giám sát của Quốc hội, Bộ trưởng tin tưởng công tác này sẽ tạo được đà phát triển và khắc phục được tốt hơn những hạn tồn tại, hạn chế.

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số